0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۵۵
Szymon Kolasa
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Artur Daniel
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۸:۴۰
Piotr Ferenc
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۸:۵۰
Michal Skorski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۱۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Piotr Ferenc
Finished
۰۹:۴۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۳۵
Gala Bartlomiej
۳
۰
Marcin Lasota
Finished
۰۳:۴۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۳۰
Seroka Szymon
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۰:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۰۰
Adam Kasperski
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۲:۲۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۰۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۵۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Mateusz Zagajewski
Finished
۰۸:۲۵
Szymon Sporek
۳
۰
Michal Malachowski
Finished
۰۹:۳۵
Adam Kasperski
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۵
Filip Rulka
۳
۱
Gala Bartlomiej
Finished
۰۱:۵۵
Michal Malachowski
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۰۸:۴۵
Jakub Stecyszyn
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۰۵
Artur Daniel
۳
۰
Jakub Stecyszyn
Finished
۰۹:۵۵
Piotr Sudol
۳
۱
Mateusz Zagajewski
Finished
۱۰:۰۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۲۵
Tomasz Lojtek
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۰۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۱۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۱:۲۵
Seroka Szymon
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۲۰
Marcin Lasota
۱
۳
Filip Rulka
Finished
۰۵:۱۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۰:۲۰
Zochniak Jakub
-
-
Seroka Szymon
بازی شروع نشده است
۱۱:۱۵
Michal Skorski
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۳۵
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۰۵
Mariusz Koczyba
۳
۰
Gala Bartlomiej
Finished
۰۱:۱۰
Michal Minda
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۲۵
Seroka Szymon
۳
۰
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۲:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۴۰
Gala Bartlomiej
۳
۲
Filip Rulka
Finished
۰۲:۵۰
Aleksander Majchrzak
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۳:۰۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۴۵
Mariusz Koczyba
۳
۱
Marcin Lasota
Finished
۰۶:۰۵
Szymon Kolasa
۰
۰
Antoni Witkowski
inprogress
۱۰:۴۵
Jakub Stecyszyn
-
-
Miastowski Maksymilian
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۵
Szymon Sporek
-
-
Miroslav Sklensky
بازی شروع نشده است
۱۱:۱۰
Artur Daniel
-
-
Szymon Kolasa
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۱:۴۵
Seroka Szymon
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۱۰:۳۰
Piotr Ferenc
-
-
Mateusz Zagajewski
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Piotr Sudol
-
-
Rudomina Kamil
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۰
Michal Minda
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۰۰:۱۰
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Filip Rulka
Finished
۰۰:۲۰
Dawid Poloszczanski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۴۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Michal Skorski
Finished
۰۳:۳۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Eliasz
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۰۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Filip Rulka
Finished
۰۴:۰۵
Michal Skorski
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۴۵
Gala Bartlomiej
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۵۰
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۰۵
Michal Skorski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۱۰
Dawid Poloszczanski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
Seroka Szymon
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۵۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۶:۰۰
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۲۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۶:۴۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۰۵
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۷:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۸:۱۵
Szymon Sporek
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۸:۲۰
Seroka Szymon
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۰۹:۱۵
  Russia Liga Pro
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Butorin
۳
۲
Yuri Gavrilov
Finished
۱۰:۰۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۰۷:۵۰
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Muslikov
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Tunitsin
۰
۳
Sergey Morozov
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Kolmin
۲
۳
Evgeny Voronkov
Finished
۰۹:۴۵
Igor Blinov
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۴۵
Dmitry Bakalin
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۱۵
Mikhail Sverdlov
۰
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۰:۱۵
Pavel Semenov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۰:۲۰
Sergey Lanovenko
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Ivan Soldatov
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Bakalin
۰
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Mameka
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Muslikov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۰
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Popov
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۳:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۱۵
Pavel Semenov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Sergey Muslikov
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۴:۰۰
Yuriy Lbov
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۴:۱۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۳۰
Ivan Soldatov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Simonov
۲
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Yuri Gavrilov
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Morozov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Danila Andreev
۰
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۰۹:۳۰
Yuri Dvornichenko
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Yaroslav Troyanov
۲
۳
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Simonov
۰
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۰:۱۵
Evgeny Voronkov
۲
۱
Igor Blinov
inprogress
۱۰:۱۵
Igor Sergeevich
۰
۲
Yuri Dvornichenko
inprogress
۱۰:۳۰
Yuri Gavrilov
۰
۱
Danila Andreev
inprogress
۱۰:۳۰
Dmitry Tunitsin
۰
۰
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۵
  Czech Republic Pro League
Tibor Kolenic
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Stanek
۳
۱
Karel Hons
Finished
۰۰:۳۰
Jan Zajicek
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۰۲:۰۰
Lukas Rygl
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۰۶:۳۰
Petr Vicherek
۱
۳
Radomir Revay
Finished
۰۰:۰۰
Rene Kowal
۰
۳
Petr Vicherek
Finished
۰۰:۲۹
Jiri Pozarsky
۳
۲
Simon Kadavy
Finished
۰۵:۳۰
Marek Placek
۱
۳
Jan Briska
Finished
۰۹:۳۰
Lukas Kantor
۱
۳
Tomas Ogrocki
Finished
۰۹:۳۰
Petr Serak
۳
۱
Tomasch David
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Lysek
۱
۳
Radek Milata
Finished
۱۰:۰۰
Pavel Sprynar
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Gireth
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۳
۰
Lukas Krok
Finished
۰۰:۲۹
Miroslav Svedik
۰
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۱:۳۰
Lukas Rygl
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Vratislav Petracek
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Frantisek Just
Finished
۰۷:۰۰
Michal Sedlacek
۰
۳
Radomir Revay
Finished
۰۱:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۰:۰۰
Vladimir Stanek
۳
۰
Karel Hons
Finished
۰۰:۰۰
Josef Medek
۳
۰
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۲۹
Jiri Skouhoutil
۳
۰
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۰
۳
Daniel Tuma
Finished
۰۱:۳۰
Vratislav Petracek
۱
۳
Lukas Rygl
Finished
۰۲:۰۰
Daniel Tuma
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۲:۳۰
Simon Kadavy
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Svedik
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۰۰
Kamil Novak
۰
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۳:۰۰
Frantisek Just
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۰۳:۳۰
Richard Krejci
۳
۱
Lukas Rygl
Finished
۰۳:۳۰
Simon Kadavy
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۰۰
Daniel Tuma
۱
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۵:۰۰
Lukas Rygl
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Just
۳
۱
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۶:۳۰
Richard Krejci
۳
۰
Vratislav Petracek
Finished
۰۷:۰۰
Michal Syroha
۱
۳
Pavel Sprynar
Finished
۰۹:۳۰
Dominik Lengal
۰
۳
Jan Volhejn
Finished
۰۹:۳۰
Michal Zobac
۳
۰
Martin Kucera
Finished
۱۰:۰۰
Frantisek Briza
۳
۱
Milan Regner
Finished
۱۰:۰۰
Jan Briska
۲
۱
Frantisek Briza
inprogress
۱۰:۳۰
Jan Volhejn
۲
۱
Michal Zobac
inprogress
۱۰:۳۰
Tomas Ogrocki
۱
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۰:۳۰
Tomasch David
-
-
Michal Syroha
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Radek Milata
-
-
Lukas Kantor
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Milan Regner
-
-
Marek Placek
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Martin Kucera
-
-
Dominik Lengal
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Marek Placek
-
-
Frantisek Briza
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Dominik Lengal
-
-
Michal Zobac
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Michal Syroha
-
-
Petr Serak
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Lukas Kantor
-
-
Tomas Lysek
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
  World Ping Pong Point
Manko Viktor
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Manko Viktor
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۰۸:۱۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۰۹:۴۷
Manko Viktor
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۱۷
  World TT-CUP
Michal Bracha
۲
۳
Kamil Klocek
Finished
۰۰:۰۰
Hubert Dwojak
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۰۵
Pasek Dominik
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۱۰
Petr Semrad
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Kos Pawel
Finished
۰۰:۳۰
Gracjan Rokita
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۰۰:۳۵
Filip Kopecky
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۰۰:۴۰
Petr Semrad
۲
۳
Sebl Jachym
Finished
۰۰:۵۰
Filip Cernota
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۵۵
Marat Filip
۲
۳
Adam Kosacky
Finished
۰۱:۲۰
Stepien Marcin
۳
۲
Michal Bracha
Finished
۰۱:۳۰
Bartlomiej Molka
۳
۰
Tomasz Witkowski
Finished
۰۱:۳۵
Marek Kulisek
۳
۱
Robert Jamrich
Finished
۰۱:۴۰
Jan Urbanek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۱:۵۵
Kamil Klocek
۲
۳
Ucinski Rafal
Finished
۰۲:۰۰
Adrian Cich
۰
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۳۰
Rich Dewitt
۳
۱
Brad Robbins
Finished
۰۴:۰۵
Adrian Cich
۱
۳
Wiechec Adrian
Finished
۰۴:۳۰
Rich Dewitt
۱
۳
Benji Zhang
Finished
۰۴:۳۵
Brad Robbins
۱
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۴:۴۰
Rich Dewitt
۳
۰
Abhishek Dhawan
Finished
۰۵:۰۵
Benji Zhang
۲
۳
Brad Robbins
Finished
۰۵:۱۰
Wiechec Adrian
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۰۰
Wiechec Adrian
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۸:۱۰
Blazej Warpas
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۰۸:۳۰
Fabian Sikora
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۸:۳۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۰۹:۰۰
Tomasz Witkowski
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۹:۰۵
Johannes Kant
۱
۳
Vootele Vaher
Finished
۰۹:۱۵
Dawid Stapor
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۰۹:۳۰
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۹:۳۵
Reche Salvador
۳
۲
Alberto Ibarra
Finished
۰۹:۴۰
Yevhenii Cherkashyn
۲
۳
Mart Martin
Finished
۰۹:۴۵
Brozek Michal
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۹:۵۰
Blazej Warpas
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۰:۰۰
Fabian Sikora
۳
۰
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۰:۰۵
Jose L. Reverte
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۱۰
Johannes Kant
۰
۳
Mart Martin
Finished
۱۰:۱۵
Sochor Miroslav
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۰:۲۰
Sebl Jachym
۰
۳
Adam Kosacky
Finished
۱۰:۲۵
Valois Kayque
۱
۲
Maciej Kolek
inprogress
۱۰:۳۰
Karol Guzy
۱
۲
Darek Kleczko
inprogress
۱۰:۳۵
Reche Salvador
۰
۱
Pedro J. Rocamora
inprogress
۱۰:۴۰
Vootele Vaher
۰
۰
Yevhenii Cherkashyn
inprogress
۱۰:۴۵
Brozek Michal
-
-
Marat Filip
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
-
-
Jakub Zahradnicek
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۵
Johannes Kant
-
-
Yevhenii Cherkashyn
بازی شروع نشده است
۱۱:۱۵
Petr Kotrbaty
-
-
Sochor Miroslav
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Sebl Jachym
-
-
Jakub Zahradnicek
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۵
Mart Martin
-
-
Vootele Vaher
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۵
  Belarus Liga Pro
Dmitrii Kulesha
۲
۳
Nikolay Zademlenyuk
Finished
۰۹:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Alvaro Gainza
۱
۳
Yevhen Pryshchepa
Finished
۰۹:۳۰
Anton Limonov
۳
۲
Oleksandr Tymofieiev
Finished
۰۹:۵۸
Jiri Martinko
-
-
Aly Ghallab
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید